กำหนดเป้าหมายและยับยั้งการรวมตัวที่เป็นพิษ

สมองเสื่อมเป็นโรคของการรวมตัว เซลล์ประสาทในสมองมนุษย์สร้างโปรตีนที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า โปรตีนดังกล่าวด้วยตนเองเรียกว่าโมโนเมอร์ของอะไมลอยด์เบต้าทำงานที่สำคัญสำหรับเซลล์ประสาท แต่ในสมองของผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อะไมลอยด์เบต้าโมโนเมอร์ได้ละทิ้งงานและเข้าร่วมด้วยกัน อย่างแรกพวกมันก่อตัวเป็นโอลิโกเมอร์ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ

ที่มีโปรตีนมากถึงสิบโหลจากนั้นก็เป็นเส้นยาว ๆ เป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแผ่นเนื้อเยื่อก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาของโรคอัลไซเมอร์ แต่งานวิจัยที่ใหม่กว่าแสดงนัยถึงการรวมตัวที่มีขนาดเล็กลงเป็นองค์ประกอบที่เป็นพิษของโรคนี้กำหนดเป้าหมายและยับยั้งการรวมตัวเล็ก ๆ ที่เป็นพิษซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพับลงในโครงสร้างที่รู้จักกันในชื่อแผ่นอัลฟ่า สามารถบล็อกการรวมเบต้าอะไมลอยด์ในช่วงต้นและเป็นพิษมากที่สุดช่วยลดความเป็นพิษของอะไมลอยด์เบต้าที่ถูกกระตุ้นในเซลล์ประสาทของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยงในวัฒนธรรมและยับยั้งการ oligomers เบต้าอะไมลอยด์ในสัตว์ทดลองสองแบบสำหรับอัลไซเม การค้นพบนี้เพิ่มหลักฐานให้กับฉันทามติที่เพิ่มขึ้น