จำเป็นต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

กฎหมายห้ามนายกฯ นายประยุทธจันทร์ชะอำจากการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองใด ๆ ในระหว่างการเลือกตั้งรวมทั้งพรรคที่เสนอชื่อให้เขาเป็นหัวหน้ารัฐบาลคนต่อไปรองนายวิษณุเครืองามกล่าวว่า พรรคที่เสนอชื่อนายพลประยุทธให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ สามารถหาเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ แต่นายกรัฐมนตรียังไม่สามารถหาเสียงสำหรับพรรคนั้นได้

ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาลอธิบายว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองและละเว้นจากการแสดงความเห็นชอบหรือต่อต้านพรรคการเมืองใด ๆ ข้อห้ามดังกล่าวระบุไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง MP นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ของพรรคได้ สิ่งที่นายกฯ สามารถทำได้คือการกระตุ้นให้ผู้ลงคะแนนที่มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงและลงคะแนนเสียงให้กับประชาชนที่พวกเขาเชื่อว่าเหมาะสม