“ผลที่ตามมาลมหายใจของเรายังมีกลิ่นดีขึ้น”

ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหลักการขิงที่เรียกว่า 6-gingerol ทำให้ระดับของเอนไซม์ในน้ำลายเพิ่มขึ้น 16 เท่าภายในไม่กี่วินาที การวิเคราะห์น้ำลายและลมหายใจที่ดำเนินการในอาสาสมัครมนุษย์แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์แบ่งสารประกอบกำมะถันที่มีกลิ่นเหม็นออก ด้วยวิธีนี้จะสามารถลดความคงตัวในระยะยาวของอาหารจำนวนมากเช่นกาแฟ “ผลที่ตามมาลมหายใจของเรายังมีกลิ่นดีขึ้น”

ศาสตราจารย์ Hofmann ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของการศึกษาอธิบาย กลไกที่ค้นพบนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยช่องปากในอนาคตได้กล่าวได้ว่าหัวของไลบีเรียน – สถาบันชีววิทยาระบบอาหารที่ TUM กรดซิตริกช่วยลดการรับรสเค็มของเรา จากการศึกษาพบว่ากรดซิตริกมีอิทธิพลต่อการรับรู้รสชาติของเราผ่านทางกลไกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทุกคนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวอาหารรสเปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย ปริมาณแร่ธาตุที่ละลายในน้ำลายจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำลาย