“รับทราบปัญหาความรุนแรงทางเพศ”

รายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ดำเนินการ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบอย่างกว้างขวางและเป็นขั้นเป็นตอน ๆ นอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ทำแท้งการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศได้ถูกนำมาใช้ในเรือนจำหรือถูกคุมขัง เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนในสถานกักกัน

ก่อนการพิจารณาคดีหลังจากที่เธอถูกจับได้หนีออกจากเกาหลีเหนือ เขาทำให้ฉันนั่งใกล้ ๆ เขามาก ๆและก็สัมผัสฉันระหว่างขา หลายครั้งในช่วงหลายวันชีวิตของฉันอยู่ในมือของเขาดังนั้นฉันจึงทำทุกอย่างที่เขาต้องการฉันจะทำอะไรได้อีก HRW เรียกร้องให้เกาหลีเหนือให้ “รับทราบปัญหาความรุนแรงทางเพศ” และตรวจสอบให้แน่ใจว่า “ถือว่าเป็นอาชญากรรม”